Reklama

Robert Zgud - hodowca gobi pocztowych, PZHGP Oddzia 0206 Gogw

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Zebranie sprawozdawcze Oddziału Iława

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 07.02.2017

Dnia 26.02.2017 o godz.11.00 w domu weselnym ,,Venus” (obok dworca PKP) odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze (uzupełnienie składow) delegatów Oddziału Iława          

                                                                                                                    ZAPRASZAMY!!!!!

                                                                                                                       Zarzad Oddziału


PLAN ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO DELEGATÓW PZHGP ODDZIAŁ IŁAWA W DNIU 26.02.2017

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.02.2017

1.OTWARCIE ZEBRANIA

2.PRZEDSTAWIENIE PLANU ZEBRANIA I JEGO ZATWIERDZENIE

3.WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA I PROTOKOLANTA

4.SPRAWOZDANIE PREZESA ZARZĄDU ODDZIAŁU ZA ROK 2016

5.SPRAWOZDANIE V-CE PREZESA ZARZĄDU ODDZIAŁU D/S LOTOWYCH ZA ROK 2016

6.SPRAWOZDANIE V-CE PREZESA ZARZĄDU ODDZIAŁU D/S FINANSOWYCH ZA ROK 2016

7.SPRAWOZDANIE V/CE PREZESA ZARZADU ODDZIAŁU D/S GOSPODARCZYCH ZA ROK 2016

8.SPRAWOZDANIE ODDZIAŁOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJZA ROK 2016

9.SPRAWOZDANIE ODDZIALOWEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ ZA ROK 2016

10.DYSKUSJA NAD SPRAWOZDANIAMI

11.GŁOSOWANIE NAD UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM DLA ZARZADU ODDZIAŁU ZA ROK 2016

12.PRZERWA

13.PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU PRELIMINARZA BUDZETOWEGO NA ROK 2017

14.DYSKUSJA NAD PROJEKTEM PRELIMINARZA BUDZETOWEGO

15.ZATWIERDZENIE PRELIMINARZA BUDZETOWEGO NA ROK 2017

16.WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO ODDZIAŁOWEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ W TYM;

 – WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ (3 OSOBY)

- ZGŁASZANIE KANDYDATOW

- ROZDANIE KART DO GLOSOWANIA (GŁOSOWANIE TAJNE)

- OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

-UKONSTYTUOWANIE SIE KOMISJI DYSCYPLINARNEJ

17.WYBORY DELEGATÓW DO OKRĘGU TORUŃ (7)

-WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ (3 OSOBY)

-ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

- ROZDANIE KART DO GŁOSOWANIA (GŁOSOWANIE TAJNE)

- OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

18.KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA​

  1. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA , DYSKUSJA
  2. PODEJMOWANIE UCHWAŁIDECYZJI WYNIKAJĄCYCHZ WALNEGO ZEBRANIA
  3. ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA

PTASIA GRYPA

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.01.2017

W zwiazku z rozporządzeniem  Ministra Rolnictwa dot. przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu sie ptasiej grypy, hodowcy gołebi winni zgłaszac hodowle do powiatowego lekarza weterynarii  !!!Rozdanie nagród oddzialu Iława 2016

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.12.2016

W  dziale galeria  wstawiono kilka zdjęć  z rozdania nagród za wyniki lotowew sezonie 2016.


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<